LKS Grzegorzowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 9 gości

dzisiaj: 32, wczoraj: 132
ogółem: 515 677

statystyki szczegółowe

Aktualności

REGULAMIN PIŁKI HALOWEJ

 • autor: mehau91, 2014-11-05 17:44

Halowa Liga Piłki Nożnej-Regulamin XIV Edycji

 1. Organizatorem rozgrywek jest Wydział ds. Halowej Piłki Nożnej Podokręgu Racibórz oraz KS Unia Racibórz.

 

 1. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Podokręg Racibórz.

 

 1. W rozgrywkach HLPN mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (decyduje data urodzenia). Zawodnicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat w chwili meczu muszą mieć pozwolenie rodziców na uczestnictwo w HLPN.

 

 1. Obowiązuje regulamin rozgrywek według przepisów HLPN (Futsal z delikatnymi zmianami).

 

 1. Drużyny muszą liczyć minimum 8 zawodników a maksymalnie 20 zawodników.

 

 1. Mecz trwa 2x20 minut i 5 minut przerwy

 

 1. W trakcie meczu drużyna może dokonywać dowolną ilość zmian.

 

 1. Zawodnicy mogą grać jedynie w sportowym obuwiu o niebrudzącej podeszwie i jednolitych strojach.

 

 1. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Areny RaFaKo (dawna RaFaKo), względnie innego obiektu, na którym będą odbywać się rozgrywki.

 

 1. Zespół reprezentuje wobec sędziego zawodnik, który na sprawozdaniu jest zaznaczony jako kapitan, a wobec organizatora kierownik drużyny lub zawodnik, który podczas ostatniego meczu był kapitanem.

Kierownik drużyny musi być wpisany na liście zgłoszeniowej do XIV Edycji HLPN jako opiekun drużyny. Kierownik drużyny ma obowiązek podać na liście zgłoszeniowej swój adres oraz telefon kontaktowy.

Kierownik drużyny odpowiada za poprawność danych na zgłoszeniu drużyny i sprawozdaniu oraz aktualności i posiadanie badań lekarskich przez zawodników.

 

 1. Zawodnik może brać udział w turnieju tylko wtedy, gdy został on wcześniej zgłoszony wraz z następującymi danymi:
 1. nazwisko i imię zawodnika
 2. data urodzenia
 3. oświadczenie, że gra na własną odpowiedzialność
 4. seria i numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego Organizatorzy zweryfikują prawidłowość ww. danych osobowych
 5. w szczególnych przypadkach Organizator może nakazać zawodnikowi dostarczenie aktualnych badań

 

 1. W czasie XIV Edycji HLPN jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

 

 1. Zawodników można zgłaszać do 4 kolejki włącznie. Każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełniać wszystkie warunki określone w regulaminie HLPN. Nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej 15 minut przed meczem, w którym chce on wystąpić.

 

 1. Zespoły muszą wpłacić wpisowe w kwocie i terminie określonych w Załączniku 1:
 1. zawodnicy odpowiadają indywidualnie i proporcjonalnie za zaległości finansowe swojej drużyny.

 

 1. Drużyny odpowiadają za zaległości finansowe swoich zawodników.

 

 1. Zawodnicy odpowiadają za zaległości finansowe swoich drużyn.

 

 1. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

 1. Sprawozdanie z meczu:
 1. kierownicy drużyn grających mecz "u siebie" są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej pół godziny przed meczem do pokoju sędziowskiego lub sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są oni zobowiązani do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 7 minut od otrzymania go.
 2. kierownicy drużyn grających mecz "na wyjeździe" są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej 20 minut przed meczem do pokoju sędziowskiego lub sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są oni zobowiązani do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 7 minut od otrzymania go.
 3. w przypadku, gdy ppkt. a) lub b) pkt. 16 nie zostaną spełnione drużyny winne mogą zostać ukarana walkowerem dla przeciwnika.
 4. jako drużynę grająca "u siebie" traktuje się drużynę wymieniona jako pierwsza w terminarzu, natomiast "na wyjeździe" drużynę wymieniona jako druga.
 5. wgląd w sprawozdania mają tylko zawodnicy grający w tej samej lidze (musza okazać dokument tożsamości) w okresie do tygodnia od sprawdzanego meczu.
 6. organizatorzy mają prawo do udzielania wszystkich informacji związanych z meczami radiu, telewizji, gazetom oraz publikacji ich na stronach internetowych.
 7. sędziowie, sędziowie stolikowi oraz osoby uprawnione przez organizatorów mają prawo do weryfikowania poprawności danych na sprawozdaniu

 

 1. Szatnie:
 1. za szkody powstałe w trakcie korzystania z szatni drużyny odpowiadają finansowo. Drużyny po otrzymaniu szatni powinny zgłosić sędziemu stolikowemu wszelkie jej usterki.
 2. każda drużyna ma obowiązek zdać szatnie do sędziego stolikowego lub gospodarza obiektu do 25 minut po zakończonym swoim meczu.
 3. za niedopełnienie ppkt. a) oraz b) drużyny mogą być ukarane przez Komisję HLPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym

 

 1. Każdy zawodnik, biorący udział w meczu HLPN ma obowiązek do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Organizatorzy będą wyrywkowo przed każdym meczem i w trakcie meczów sprawdzać dopełnienie tego obowiązku. Kapitan każdej drużyny ma prawo poprosić przed meczem oraz w każdej chwili meczu o wylegitymowanie całego zespołu przeciwnego lub tylko wybranych przez siebie zawodników. Sędzia stolikowy weryfikuje wówczas tożsamość zawodników przed meczem, w przerwie meczu lub po meczu. Drużyna, w której wystąpi zawodnik nieuprawniony (zawodnik nie posiadający dokumentów tożsamości też jest nieuprawniony) poniesie konsekwencje w postaci przyznania walkowera drużynie przeciwnej. Jako dokument tożsamości uznawane są: aktualny dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa oraz legitymacja szkolna. Za dokument stwierdzający tożsamość zawodnika uznawana będzie również kserokopia któregoś z powyższych (wystarczy ksero danych umożliwiających identyfikacje osoby) potwierdzona przez osoby uprawnione w tym celu przez Organizatorów. Wszelkie inne dokumenty nie będą uznawane.

 

 1. Na boisku mogą przebywać wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania jako zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych mogą przebywać dwie osoby, którysą wpisane na zgłoszeniu drużyny oraz wpisane do sprawozdania jako kierownik drużyny. Powyższy osoby muszą spełniać wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu poza obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie oraz podlegają one jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola (żółte i czerwone kartki).

 

 1. Mecze będą rozgrywane w piątki, soboty, niedziel oraz poniedziałki.
 1. okres od piątku popołudniu do końca poniedziałku jest traktowany jako jeden termin
 2. mecze mogą odbyć się także w innym terminie

 

 1. W przypadku, gdy jakiś zespół chce zmienić termin swojego meczu powinien ustalić z przeciwnikiem czas "potyczki" odpowiadający zainteresowanym drużynom i organizatorom oraz powiadomić o tym Organizatorów najpóźniej do niedzieli poprzedzającej tydzień spotkania do godz. 20.00. Wymagane jest potwierdzenie wszystkich zainteresowanych drużyn. Organizatorzy będą zmieniali wcześniej ustalone terminy spotkań tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów meczy, o czym poinformują kierowników drużyn.

 

 1. Warunki odsunięć zawodników od meczów:
 1. uczestnik HLPN, na którego koncie uzbiera się 6 punktów karnych (lub wielokrotność 6 punktów) musi opuścić następny mecz. Czerwona kartka powoduje automatyczne wykluczenie z następnego meczu.
 2. w szczególnych przypadkach uczestnika HLPN można odsunąć od następnych meczów a nawet zdyskwalifikować.
 3. żółta kartka to automatycznie 2 punkty karne.
 4. w pozostałych przypadkach warunki odsunięć uczestników HLPN są określone w regulaminie dyscyplinarnym HLPN.

 

 1. Kary za nie sportowe zachowanie się poza boiskiem oraz nieprzestrzeganie Regulaminu HLPN i Regulaminu Hali OSiRu (dawna RaFaKo):
 1. uczestnika HLPN - odsunięcie od następnego meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji; punkty karne w klasyfikacji fair-play dla drużyny, w której dany uczestnik jest wpisany na zgłoszeniu.
 2. drużyny –upomnienie, punkty karne w klasyfikacji fair-play; odjęcie punktów w tabeli generalnej; w szczególnych przypadkach dyskwalifikacja drużyny.
 3. warunki karania uczestników HLPN są określone w regulaminie dyscyplinarnym HLPN.

 

 1. Struktura rozgrywek:
 1. zawody zostaną rozegrane systemem ligowym.
 2. drużyny, które w I Lidze zajmą 9 i 10 miejsce w XV Edycji HLPN występować będą w II Lidze. Drużyna, która w I Lidze zajmie 8 miejsce zagra baraż z 3 zespołem II Ligi o pozostanie w I Lidze.
 3. Faza I: drużyny II Ligi zostały podzielone na 3 grupy: A, B, C, w której grają systemem każdy z każdym
 4. Faza II: następnie tworzymy 7 grup, do każdej awansuje zespół zajmujący odpowiednie miejsce tj. 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, …. W tej grupie zespoły grają systemem każdy z każdym.
 5. Faza play-off: zespoły grupy 1-2 zagrają o miejsca 1-6, zespoły z grupy 3-4 zagrają o miejsca 7-12, zespoły grupy 5-6 zagrają o miejsca 13-18, zespoły grupy 7 zagrają o miejsca 19-21
 6. następnie, w przypadku grup 1-6 łączymy zespoły systemem play-off z uwzględnieniem, iż łączymy grupy 1-2, 3-4, 5-6.
 7. zespoły z grup nieparzystych do systemu paly-off otrzymają za pierwsze miejsce 6 pkt., za 2 miejsce 5 pkt., za 3 miejsce 4 pkt., zespoły z grup parzystych do systemu play-off otrzymają za pierwsze miejsce 3 pkt., za drugie miejsce 2 pkt., za trzecie miejsce 1 pkt.
 8. spotkania w systemie play-off muszą zakończyć się wygraną którejś z drużyn, w przypadku remisu drużyny wykonują po 3 karne, następnie po jednym karnym aż do wyłonienia zwycięscy,
 9. drużyna, która wygra swoje spotkanie otrzymuje 3 pkt.
 10. o kolejności w ramach grup z play-off decyduje ilość pkt. z play-off, przy czym jeżeli dwa zespoły będą miałyby tą samą ilość pkt., wyższe miejsce zajmie drużyna, która wygrała w spotkaniu play-off
 11. drużyny z miejsca 2-3 grupy 7 zagrają spotkanie od miejsce 20-21,
 12. przy ustaleniu kolejności pomiędzy zespołem 2-3 uwzględnia się wszystkie spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W przypadku, gdy powyższe nie da rozstrzygnięcia drużyny wykonują po 3 karne, następnie po jednym karnym aż do wyłonienia zwycięscy
 13. do I Ligi XV Edycji awansują zespoły, które w II Lidze zajmą miejsca 1, 2, zespół, który w II Lidze zajmie miejsce 3 zagra z 8 zespołem I Ligi baraż o prawo startu w I Lidze w XV Edycji

 

 1. O końcowym miejscu w tabeli decyduje kolejno:
 1. ilość zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegrana)
 2. bezpośredni mecz. W przypadku, gdy 3 lub więcej drużyn będzie miało tą samą ilość punktów to układa się wtedy tabele miedzy tymi zespołami.
 3. większa różnica bramek
 4. większa liczba zdobytych bramek
 5. wyższe miejsce w klasyfikacji fair-play
 6. mniejsza ilość spotkań przegranych walkowerem
 7. w przypadku drugiej fazy II ligi pkt. a)-d) z uwzględnieniem fazy I i fazy II
 8. dodatkowy mecz.

 

 1. O końcowym miejscu w tabeli fair-play decyduje kolejno:
 1. mniejsza ilość punktów karnych
 2. wyższe miejsce w tabeli generalnej
 3. żółta kartka to automatycznie 2 punkty karne w klasyfikacji fair-play.
 4. czerwona kartka to automatycznie 4 punkty karne w klasyfikacji fair-play. Jeśli czerwona kartka jest konsekwencja 2 żółtych kartek to wówczas liczą się tylko punkty za czerwona kartkę.

 

 1. O końcowym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców decyduje kolejno:
 1. ilość zdobytych bramek
 2. ilość spotkań, w których zawodnik zdobył bramki
 3. wyższy stosunek bramek zdobytych przez zawodnika wporównaniu do bramek zdobytych przez swój zespół
 4. wyższy stosunek bramek zdobytych przez zawodnika w porównaniu do rozegranych przez niego spotkań
 5. największa ilość bramek zdobytych przez zawodnika w jednym spotkaniu
 6. kolejna ilość bramek zdobytych przez zawodnika w jednym spotkaniu

 

 1. Zawody należy zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny która (w której):
 1. zostanie zawieszona w prawach uczestnictwa w rozgrywkach
 2. z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 10 minut
 3. nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez wyznaczonego sędziego
 4. brał udział zawodnik nieuprawniony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez zespół niewiarygodnych dokumentów
 5. przed zakończeniem opuści boisko lub w której liczba zawodników mogących grać będzie mniejsza niż 3
 6. zawodnik czynnie znieważył sędziego
 7. zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut
 8. kapitan notorycznie nie będzie dostarczał sędziemu sprawozdania z meczu w terminie określonym w niniejszym regulaminie
 9. drużyna notorycznie nie będzie oddawać klucza od szatni lub będzie oddawać po wyznaczonym terminie

 

 1. W przypadku walkoweru:
 1. wynik 5:0 dla drużyny, której przyznano walkower, lub wynik z boiska jeśli jest korzystniejszy
 2. drużynie, ukaranej walkowerem automatycznie odejmuje się 3 punkty karne w klasyfikacji generalnej
 3. drużynie, ukaranej walkowerem automatycznie dodaje się 15 punktów karnych w klasyfikacji fair-play
 4. 3 walkower powoduje automatyczne wykluczenie drużyny z rozgrywek HLPN. Gdy drużyna zostaje wykluczona przed rozegraniem połowy meczów wszystkie jej wyniki zostają anulowane. W przypadku rozegrania połowy lub więcej spotkań następnym jej przeciwnikom zostaje przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.
 5. drużyna ukarana walkowerem musi do końca danej Edycji wpłacić 50 zł.
 6. Komisja HLPN przy Podokręgu Racibórz może ukarać drużynę winną dodatkową karą finansową i/lub pozbawieniem nagród

 

 1. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Organizatora rozgrywek. Odwołanie od wszystkich decyzji (sędziego, Organizatorów, ...) rozpatrywać będzie Wydział ds. Piłki Nożnej Halowej przy Podokręgu w Raciborzu.

Warunki poprawnie złożonego protestu:

 1. protest w dwóch egzemplarzach składa kapitan drużyny lub opiekun drużyny do najbliższego wtorku do godziny 16.00 od zaistniałego zdarzenia na ręce SebastianaFajgera lub wyznaczonego koordynatora po uprzednim wpłaceniu kaucji 20 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania kaucja ulega zwrotowi.
 2. odwołanie od decyzji Organizatorów rozgrywek jako I instancji należy złożyć do 7 dni od otrzymania powyższej decyzji na ręce Sebastian Fajgerakub wyznaczonego koordynatora po uprzednim wpłaceniu kaucji 50 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania kaucja ulega zwrotowi.
 3. decyzja II instancji jest ostateczna i nieodwołalna

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji regulaminu i przepisów oraz wprowadzania ewentualnych zmian. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez kierowników drużyn większością 2/3 głosów obecnych podczas głosowania kierowników drużyn  oraz przedstawicieli Komisji HLPN (osobie reprezentującej dwie lub więcej drużyn przysługuje tylko jeden głos).

 

Racibórz, dnia 27.10.2014

 

 


 • Komentarzy [0]
 • czytano: [584]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Wyniki

Mecze sparingowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

B-klasa » Racibórz

Kalendarium

19

01-2021

wtorek

20

01-2021

środa

21

01-2021

czwartek

22

01-2021

piątek

23

01-2021

sobota

24

01-2021

niedziela

25

01-2021

pon.

Najnowsza galeria

LKS Grzegorzowice - LKS Pstrążna
Ładowanie...